Tiến độ EcoLife Capitol

Tiến độ thực tế dự án chung cư Ecolife Capitol ngày 20/08/2015

Dự án Ecolife Capitol do Công ty cổ phần thương mại và xây dựng công nghệ xanh làm tổng thầu xây dựng, hiện tại dự án đang thi công nhồi cọc móng. Dự án đáng rất khẩn trương thi công đảm bảo tiến độ. Tiến độ thực tế dự án chung cư Ecolife Capitol … Xem chi tiết